Normativa e Lexislación

normativa outras leis e normas

Título do arquivo: Composición Consejo de Turismo de Galicia (Details)
Descargas: 81

Título do arquivo: Creación de la Axencia Galega de Turismo (Details)
Descargas: 32

Título do arquivo: Decreto sobre Agencias de Viajes, Guías Turísticos y Turismo Activo (Details)
Descargas: 30

Título do arquivo: Ley de Turismo de Galicia (Details)
Descargas: 30

Título do arquivo: Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios (Details)
Descargas: 26

Título do arquivo: Señalización Turística (Details)
Descargas: 80