LIÑA DE ACTUACIÓN 1: MOBILIDADE SOSTIBLE

O eixo estratéxico "Mobilidade Sostible" conta cun investimento total de 656.500€, repartidos nas tres anualidades de duración do PST Ribeira Sacra.

Entre as medidas recollidas dentro desta liña de actuación atópanse o fomento do uso do transporte público intermodal entre visitantes e residentes, o apoio á introdución de fontes de enerxía dispoñibles no territorio, o establecemento de medidas de control fluxos turísticos ou o impulso á mobilidade a pé e en bicicleta, entre outras. 

No mapa móstranse todas as accións específicas levadas a cabo ata o momento.