Outros lugares de interés natural

Ademais dos espazos protexidos dentro da Rede Natura, en Ribeira Sacra contamos con outros lugares naturais de especial relevancia. A biodiversidade, a importancia xeolóxica ou a espectacularidade da paisaxe son algúns dos motivos.