Outros conxuntos históricos

Ademais das vilas históricas existen outros complexos en Ribeira Sacra que merecen tamén especial atención.

Desde a época romana ata a Idade Media; algúns con carácter relixioso e outros relacionados co modo de vida das nosas xentes. Todos eles gardan características que os fan únicos.

Outros conxuntos históricos