LÍÑADE ACTUACIÓN 4: PRODUTO, MARKETING E INTELIXENCIA

O eixo estratéxico "Produto, Marketing e Intelixencia" conta cun investimento total de 439.000€, repartidos nas tres anualidades de duración do PST Ribeira Sacra.

Esta liña de actuación recolle medidas concretas como o deseño, promoción e comercialización de novos produtos que, aproveitando a diversidade de recursos que ofrece Ribeira Sacra, se adapten ás necesidades da demanda, detectadas e analizadas grazas ás novas tecnoloxías e sistemas de vixilancia.

No mapa móstranse todas as accións específicas levadas a cabo ata o momento.