LIÑA DE ACTUACIÓN 5: GOBERNANZA PARTICIPATIVA

O eixo estratéxico "Gobernanza participativa" conta cun investimento total de 160.000€, repartidos nas tres anualidades de duración do PST Ribeira Sacra.

Este eixo persegue o obxectivo de crear e fortalecer canles de comunicación e coordinación entre os distintos niveis da administración pública, o sector privado e os axentes sociais, garantindo a dispoñibilidade de medios do ente xestor, como plataforma que lidere a execución e control do Plan.

No mapa móstranse todas as accións específicas levadas a cabo ata o momento.