Audioguía
Audioguía
Galería
Galería

Canón do Sil

O río Sil, que nace na veciña provincia de León, discorre nestas terras encaixado entre dúas paredes graníticas case verticais, que nalgún punto superan os cincocentos metros de altitude. As súas augas, que baixan tranquilas polos remansos que provocan os encoros, desembocan ao final do Canón nas augas do río Miño.

O profundo encaixe do río Sil, produciuse ao longo de miles de anos debido a dous factores principais: a paciente erosión das augas sobre o leito e a poderosos procesos xeolóxicos asociados á tectónica de placas. Esta impactante orografía de verticais ladeiras e múltiples afloramientos rochosos crea moitos recunchos e zonas de moi difícil acceso.

Ao atoparse situado entre as provincias de Ourense e Lugo, o clima atlántico continental ten unha gran influencia sobre estas terras e, ademais, certas zonas do Canón presentan un microclima distinto a leste, de características moi mediterráneas.

Estas dúas características fan desta zona un refuxio excelente para moitas especies de animais e plantas, que atopan nesta terra un hábitat idóneo para poder vivir. Podemos atoparnos desde especies de árbores e plantas típicas do bosque atlántico como os castiñeiros ou os carballos ata outras moito máis mediterráneas nas zonas propicias, como alcornoques ou lavanda. Tamén varias aves rapaces como o falcón peregrino ou o milano negro, incluso a ameazada aguia real, atopan nas escarpadas ladeiras un bo lugar onde aniñar.

O río Sil posúe a figura de protección ZEC, isto é, Zona Especial de Conservación. Estas son zonas de toda Europa que posúen un gran potencial para a restauración do seu hábitat natural pola súa riqueza e diversidade. Así mesmo, forma parte da Rede Natura 2000, un gran conxunto de espazos naturais de toda Europa.

 

 

 

Non o perdas!

Se sodes amantes da natureza, ávidos aventureiros ou queredes coñecer estas fermosas paisaxes, recomendámosvos facer algunha das rutas homologadas coas que conta o Canón do Sil, por exemplo a ruta PR- G 98 Canón do Sil-Santa Cristina, a PR- G 177 Ruta do Canón do río Mao ou tamén a PR- G 180 Ruta dá Cubela

Red Natura 2000 Canón do Sil

Ver máis...

Desfruta do Canón realizando algunha destas rutas